Välkommen till en webbplats för dig som jobbar med ishallar och andra vintersportarenor! Här kan du ta del av det allra senaste inom teknik, drift, energieffektivisering och kompetensutveckling.

Publicerad 2015-12-21

Slutrapport från utvärderingen av nya Gimo ishall

Nu finns slutrapporten på utvärderingen av Gimo ishall att studera. Undersökningen har genomförts av Energi & Kylanalys med medel från Energimyndigheten och med stöd från några av de företag som genomförde renoveringen av Gimo ishall.

I korthet kan några av slutsatserna från rapporten nämnas.

• Den nyrenoverade ishallen i Gimo togs i drift i september 2014 med ett nytt kyl- och värmesystem baserat på CO2-teknik.

• För att utnyttja värmeåtervinningspotentialen hos CO2 fullt ut så utformades och anpassades värmeåtervinningssystemet för att passa egenskaperna hos CO2.

• Före uppgraderingen var ishallens årliga totala energianvändning cirka 950 000 kWh, vilket motsvarar cirka 4 200 kWh/dygn.

• Efter uppgraderingen är energianvändningen nere på 1 630 kWhel/dag eller totalt 296 000 kWhel under de första 6 månadernas drift.

• Omräknat till en normal åttamånaderssäsong motsvarade detta en minskning av energikostnaderna på mer än 60 procent.

• Under de första sex månaderna återvanns 71 procent av tillgänglig värme motsvarande 466 000 kWh.

• Ingen extern eller ytterligare värme än den återvunna har behövts för att klara samtliga värmebehov – även under de kallaste dygnen med temperaturer ned till -15°C.

• LED-belysningen använde cirka 2 500 kWh/mån (totalt 13 000 kWh under sex månader) vilket motsvarar en 76-procentig reduktion jämfört med andra liknande ishallar.

Avslutningsvis kan det konstateras att det finns ytterligare besparingspotential i anläggningen genom att de gamla ventilationsaggregaten körs på full effekt, vilket ökar el-energibehovet. Uppskattningsvis kan el-energiförbrukningen minskas med ytterligare cirka 50 000 kWh på årsbasis.

>Läs hela rapporten

 

Vintersportarenor.se / Energi & Kylanalys  I  info@ekanalys.se