Välkommen till en webbplats för dig som jobbar med ishallar och andra vintersportarenor! Här kan du ta del av det allra senaste inom teknik, drift, energieffektivisering och kompetensutveckling.

Publicerad 2014-09-09

Ny träningshall i Eskilstuna

Eskilstuna har fått sin andra ishall. Det är en träningshall uppförd i direkt anslutning till den befintliga Smehallen. Hallen är förberedd för kälkhockey med transparanta sargskivor vid spelar- och funktionärsbås samt golv i nivån med isen. Den har också energieffektiv och behaglig LED-belysning. Byggnationen omfattade även en omklädningsrumsdel med fyra större omklädningsrum (35 m2) och två mindre (10 m2) samt några mindre förråd. Kostnad för ishallen har beräknats till ca 43 miljoner kronor.

 

 

Vintersportarenor.se / Energi & Kylanalys  I  info@ekanalys.se