Välkommen till en webbplats för dig som jobbar med ishallar och andra vintersportarenor! Här kan du ta del av det allra senaste inom teknik, drift, energieffektivisering och kompetensutveckling.

Publicerad 2014-07-03

Förändrat regelverk för ishallar

Regelverket för ishallar revideras vart fjärde år av IIHF (Internationella Ishockeyförbundet), Svenska Ishockeyförbundet fastställer därefter regelverket för svensk ishockey. De viktigaste förändringarna för 2014/2015 är:

Ny lägre sarghöjd

En ny lägre sarghöjd, 107 cm från isen, är tillåten. Under en övergångsperiod ska sarghöjden ligga mellan 107 och 122 cm räknat från isytan. Vid nyinstallationer gäller den nya lägre höjden.

Blå linjerna flyttas närmare mittlinjen

Respektive blå linje flyttas 153 cm närmare mittlinjen. Det skapar större ytterzoner och bör främja en offensivare ishockey.

Förlängda mållinjen återställs

I SHL och Hockeyallsvenskan har förlängda mållinjen de senaste två säsongerna varit flyttade 70 cm närmare kortsidan. Till 2014/2015 återställs såväl förlängda mållinjen som tekningscirklarna till sina ursprungslägen, det vill säga samma mått för samtliga ishallar och serier.

Skyddsglas av härdglas fasas ut

Ett lättare och mer flexibelt material eftersträvas. Härdglas ska fasas ut. Material av typen Akryl (PMMA) och Polycarbonat (PC) förordas.

Goal pegs införs i allt seriespel

Goal pegs kommer successivt att införas i allt seriespel. Till säsongen 2015/2016 ska samtliga ishallar med regionala serier ha infört goal pegs. Säsongen 2016/2017 ska goal pegs vara infört i samtliga seriesystem.

 

Läs mer:

Vintersportarenor.se / Energi & Kylanalys  I  info@ekanalys.se