Välkommen till en webbplats för dig som jobbar med ishallar och andra vintersportarenor! Här kan du ta del av det allra senaste inom teknik, drift, energieffektivisering och kompetensutveckling.

Publicerad 2014-02-21

Gimo installerar Sveriges första fullständiga CO2-anläggning

Under 2014 får Sverige sin första ishall med koldioxidkyla då Gimo ishall installerar nytt kylsystem och ny ispist. Koldioxidkyla kommer alltmer som köldmedium i ishallar, där annars ammoniak tillsammans med olika köldbärare har använts under lång tid. På senare tid har CO2-system genom en ny generation kylsystem kommit in i bilden. Det finns flera fördelar vad gäller både investeringskostnad och energianvändning.

CO2 är känt som ett naturligt och miljövänligt köldmedium sedan mitten av artonhundratalet. Sedan tjugo år används det igen efter att CFC och HCFC har förbjudits. Tills nu har CO2 använts som köldmedium i olika applikationer såsom livsmedelsbutiker, industrier och värmepumpar. Speciellt stort genomslag har CO2 fått i livsmedelsbutiker där fler än 1 330 CO2-kylsystem (2011) har installerats i Europa.

Traditionella system utförs oftast som fullständigt indirekta, vilket gör att det uppstår förluster på systemets båda sidor. Förlusterna består i temperaturdifferenser mellan ammoniaken och det sekundära mediet. Utöver detta kräver sekundära medier även pumparbete för att cirkuleras. Det leder i sin tur oftast till högre energianvändning för de indirekta systemen än motsvarande direkta system.

CO2 är en naturlig och säker kandidat som dessutom kan användas i hela systemet så att förluster undviks. CO2 används som en kombination av köldmedium och köldbärare vilket gör att värmeväxling/temperaturdifferenser undviks. Vidare är distributionen av CO2-vätskan i ispisten betydligt mycket mindre energikrävande, ofta krävs bara cirka 10 procent av pumpenergin jämfört med en vanlig köldbärare.

Figuren här intill illustrerar några typiska system där (a) visar ett traditionellt fullständigt indirekt ammoniaksystem med köldbärare. Figur (b) visas den tidigare generationen (Gen 1) som oftast kombinerats med ammoniak. Det finns också exempel på systemkombinationer med HFC-medier och koldioxid som köldbärare. I (c) visas den nya generationen (Gen 2) av koldioxidsystem som redan finns i några kanadensiska ishallar.

Figur 1. Olika systemlösningar för ishallar: (a) NH3/KB-system, (b) NH3/CO2-system/Gen 1, (c) CO2-system /Gen 2.

Då än så länge relativt lite mätdata existerar för de befintliga anläggningarna har en simuleringsstudie genomförts (T. Nguyen, KTH 2012 – finns tillgänglig på www.ekanalys.se). Enligt de beräkningar som har gjorts blir livscykelkostnaden för CO2-systemet cirka 18 procent lägre än för NH3/KB-systemet. Den största bidragande faktorn till den lägre livscykelkostnaden för CO2 är lägre energianvändning, men även en lägre servicekostnad.

Det finns i dag cirka 25 ishallar som använder med CO2 som köldbärare (enligt Gen 1 – figur 1a) och varit i drift i många år med goda erfarenheter. I nuläget finns det fem ishallar i Kanada som har installerat CO2-kylsystem (enligt Gen 2 – figur 1c). Till sommaren 2014 får Sverige sin första fullständiga CO2-anläggning då den återuppbyggda ishallen i Gimo kommer att förses med ett CO2-system enligt Gen 2.

Den snabba spridningen av CO2-kylsystem inom butikskylapplikationer har sänkt komponent- och systemkostnaderna. I dag uppvisar CO2-systemen mycket konkurrenskraftiga priser jämfört med traditionella system. Det sker också en snabb utbredning av serviceföretag som är utbildade på CO2-tekniken. Detta sörjer för god tillgång på både potentiella serviceföretag och välutbildade tekniker.

Jörgen Rogstam, Energi & Kylanalys AB

Vintersportarenor.se / Energi & Kylanalys  I  info@ekanalys.se