Välkommen till en webbplats för dig som jobbar med ishallar och andra vintersportarenor! Här kan du ta del av det allra senaste inom teknik, drift, energieffektivisering och kompetensutveckling.

Publicerad 2015-05-29

Miniishall i Uppsala tar isen till nya utövare

I Uppsala har ett privat initiativ med stöd från Arvsfonden byggt en miniishall för att kunna erbjuda barn och vuxna att idrotta spontant utan alltför stora kostnader och i närheten till där man bor.

Miniishallens mått är 22 x 42 meter, en konventionell ishall är omkring 40 x 70 meter. Hallens isyta är 16 x 32 meter och lämpar sig för smålagsspel, spontanåkning och rekreationshockey. Byggnaden är isolerad, har ett betonggolv och håller sporthallsmått vilket möjliggör alternativa användningsområden. Ett separat maskinrum för kylsystemet finns i anslutning till ena långsidan.

Kostnaden för grundutförandet med byggnad, betongpist, kylsystem, avfuktare, sargsystem och belysning är cirka sex miljoner kronor, exklusive markkostnader och geotekniska undersökningar. Konceptet kan kompletteras med omklädningsrum, kafé, mindre läktare, och kontorsutrymmen. Det återstår att lösa den långsiktiga finansieringen av drift och underhåll.

 

 

Vintersportarenor.se / Energi & Kylanalys  I  info@ekanalys.se