Välkommen till en webbplats för dig som jobbar med ishallar och andra vintersportarenor! Här kan du ta del av det allra senaste inom teknik, drift, energieffektivisering och kompetensutveckling.

Publicerad 2015-09-25

Lyckad uppgradering av Hällevi Ishall

Hällevi Ishall i Hällefors kommun uppfördes 1985 med den befintliga konstfrusna rinken från sjuttiotalet som isbana. Allt eftersom åren gick blev det allt svårare att hålla kyla och bra is. Under 2014 genomfördes en efterlängtad uppgradering av hallen och den renoverade anläggningen har nu varit i drift i drygt ett år. Stefan Molander, ordförande i Hällefors IK och Martin Emmesjö, fastighetsekonom på Hällefors kommun har båda arbetat i projektet.

— De senaste åren har det varit svårt att få till en åkbar is, berättar Stefan Molander, temperaturen och isens tjocklek i isbanan varierade väldigt mycket och det gick inte att hålla iskvaliteten när det var flera matcher i rad. Till sist handlade det om att överhuvudtaget kunna fortsätta med verksamheten. Vi undersökte vad vi kunde göra, det finns ju mer eller mindre omfattande lösningar. Man kan ju till exempel stoppa nya rör i de befintliga och man kan gjuta en ny platta ovanpå den gamla, men vi ville vara säkra på att det skulle bli bra denna gång.

Den yttre hallen är densamma, men innanmätet har till stora delar bytts ut. Förutom att en ny platta har gjutits för isbanan, har en ny sarg med tillhörande bås tagit plats och gamla dåliga rör bytts ut.

— Det var på tiden att ta ett helhetsgrepp, hockeyföreningen hade efterfrågat det här en längre tid och våra politiker tog beslutet att göra den här investeringen på 5,7 miljoner kronor. Det gjordes en upphandling där vi valde att riva ut hela den gamla ispisten och anlägga en ny, säger Martin Emmesjö.

Hällefors kommun äger mark och platta, medan ishockeyföreningen äger den kringliggande byggnaden och ansvarar för driften, med bidrag från kommunen. I uppgraderingsprojektet har klubben tagit kostnaden för vissa specialgrejer som till exempel högre glas över sarg runt om.

— Vi i föreningen är mycket tacksamma över att kommunen har gjort den här investeringen, jag trodde aldrig att de skulle lägga så mycket pengar, säger Stefan. Resultatet har blivit väldigt bra. Det är stor skillnad bara att komma in i hallen, allt ser mycket fräschare ut. Vi har en bred verksamhet med skridskoskola, ungdomslag, damlag och seniorlag. Det är mycket lättare att ta hand om isen och driftsekonomiskt är det en stor förbättring.

Både Martin och Stefan tycker att projektet har gått bra att genomföra och att den entreprenör de anlitade för uppdraget var smidig att arbeta med. Ett problem tillstötte dock på vägen – man hittade permafrost.

— Det hade vi inte tagit höjd för kostnadsmässigt, men eftersom vi inte ville riskera krackelerad betong och en bräcklig konstruktion tog vi beslutet att gräva bort den helt för att ge isplattan så goda förutsättningar som möjligt. Det kostade omkring 400 000 kr extra, men nu vet vi att vi har en bra isplatta som kommer att hålla i många år för kommunens invånare, säger Martin.

— Vi ser också att investeringen som vi har gjort innebär en besparing, fortsätter han. Under första säsongen har elanvändningen minskat med ungefär 30 procent, motsvarande 130 000 kWh. Så uppgraderingen kommer att betala sig.

Kommunen anordnade en öppen invigning av den uppgraderade hallen med tema ”lika möjligheter” och fint besök av förbundskapten Leif Boork och simmaren Anders Olsson. Själva isen invigdes med matchen Leksands damlag mot Djurgården. Utövarna och de som jobbar med isen är mycket nöjda med de förbättringar som har gjorts.

— Jag rekommenderar alla som har möjlighet att göra en energieffektivisering att göra det! Det är ett jättebra sätt att satsa på föreningar som jobbar seriöst och långsiktigt. Samtidigt får man snabbt tillbaka investeringen i form av sänkta kostnader och får då pengar över att använda på annat håll i verksamheten, avslutar Martin Emmesjö.

Hällevis uppgraderade ishall invigdes 2014.

Stefan Molander och Martin Emmesjö arbetade med uppgraderingsprojektet.

Fakta om Hällevi Ishall

Byggår ispist/kylsystem: 1973/1994

Byggår ishall: 1985

Energianvändning (el/fjv): 680/95 MWh/år

 

Uppgradering 2014

Projektör: Energi & Kylanalys

Entreprenör: Istech

Åtgärder: Ny ispist, sarg och LED-belysning

Ny energianvändn. (el/fjv): 460/87 MWh/år

 

Besparing:

  • El: -220 MWh (ca -30%)
  • Fjv: -8 MWh (ca -10%)

Kostnad:

6,1 miljoner kronor (inkl permafrost och belysning).

Vintersportarenor.se / Energi & Kylanalys  I  info@ekanalys.se