Välkommen till en webbplats för dig som jobbar med ishallar och andra vintersportarenor! Här kan du ta del av det allra senaste inom teknik, drift, energieffektivisering och kompetensutveckling.

Publicerad 2016-11-28

Lägre kostnader och miljömål är incitament för att kommuner ska investera i ishallar

Charlotta Edeland och Amanda Näsman, Energiteknik, KTH, har i sitt kandidatexamensarbete undersökt vilka incitamenten för kommuner att energieffektivisera sina ishallar är. Många av dagens anläggningar är föråldrade och inte så energieffektiva som de skulle kunna vara med modern teknik och kompetens. Till exempel släpps oftast den värme som genereras när isen kyls ut i omgivningsluften och värmen kommer ofta från fjärrvärmenätet. I en modern anläggning kan dessa två system istället kopplas ihop och bli mer eller mindre självförsörjande.

En omställning till en energieffektiv anläggning kan vara en stor investering som kräver tid och pengar. Det är ett politiskt beslut som förefaller mer eller mindre attraktivt att ta beroende på vilka förutsättningar en kommun har. Undersökningen visar att det framförallt är ekonomisk vinning och miljömål som är de främsta incitamenten att investera i energieffektiva ishallar. Det krävs att kommunen har kunniga och drivna personer på alla nivåer i organisationen och att man har ett holistiskt perspektiv, där man ser till hela investeringens livslängd.

LÄS RAPPORTEN

Vintersportarenor.se / Energi & Kylanalys  I  info@ekanalys.se