Välkommen till en webbplats för dig som jobbar med ishallar och andra vintersportarenor! Här kan du ta del av det allra senaste inom teknik, drift, energieffektivisering och kompetensutveckling.

Publicerad 2016-11-28

Nu kan vi driva två hallar till priset av en!

I Enköping har en ny CO2-anläggning tagits i drift. Det är Bachohallen, byggd på åttiotalet, som har bytt ut sitt gamla ammoniaksystem. I nästa steg ska en ny ishall byggas intill och kopplas på systemet. Förväntningen är att med det nya kylsystemet kunna driva två ishallar till priset av en. Claes Lagelius är projektledare på Upplevelseförvaltningen i Enköpings kommun:

–Den tidigare utrustningen började bli gammal och vi stod inför valet att köpa en ny likadan anläggning eller att göra något mer radikalt. Vi inom upplevelseförvaltningen i samarbete med fastighetsavdelningen beslöt att satsa på det senare.

Enköpings kommun gav Energi & Kylanalys i uppdrag att utreda hur mycket de kunde spara genom att välja en annan lösning. Analysen visade att driftkostnaden skulle bli betydligt lägre med ett CO2-system jämfört med att välja en traditionell lösning med ammoniak.

–Det är alltid svårt att övertyga om en nyinvestering och speciellt nya innovativa lösningar, berättar Claes. Vi möttes av tveksamhet till en början, men med de siffror som analysen visade och med statistik från andra anläggningar, t ex Gimo Ishall, blev de övertygade om att det var det bästa alternativet.

I Bachohallen har man renoverat pisten och valt ett direkt system som pumpar CO2 direkt i rören. Det nya kylsystemet ingår i ett större projekt där en helt ny hall ska byggas intill och vara klar om ett år. Systemet är också förberett för värmeåtervinning till externa anläggningar utanför ishallen. Anläggningen driftsattes i augusti och än finns ingen statistik framtagen, men man kan redan se att användningen av fjärrvärme inte är lika stor som tidigare. Claes räknar med att driftkostnaden ska bli omkring hälften så stor och att investeringen i CO2-systemet ska vara betald på 10-12 års sikt.

–Nu kan vi driva två hallar till priset av en! Vi har dessutom fått ett modernt och miljövänligt system som också är enklare att hantera, konstaterar han.

Han tycker att arbetet i projektet har fungerat väl, inte minst eftersom man valde ett grundligt och strukturerat tillvägagångssätt där man tittade både på investerings- och driftskostnader.

–Gör en ordentlig utredning, få med både politiken och föreningarna och tänk framtid, uppmanar Claes Lagelius avslutningsvis.

 

Claes Lagelius, Enköpings kommun.

Vintersportarenor.se / Energi & Kylanalys  I  info@ekanalys.se