Välkommen till en webbplats för dig som jobbar med ishallar och andra vintersportarenor! Här kan du ta del av det allra senaste inom teknik, drift, energieffektivisering och kompetensutveckling.

Publicerad 2016-11-28

Cajus Grönqvist är nyanställd projektingenjör hos EKA – Energi & Kylanalys

Cajus Grönqvist är nyanställd projektingenjör med livscykelkostnader som huvudsakligt ansvarsområde. Han är uppvuxen i Helsingfors och är diplomingenjör (motsvarande civilingenjör) i byggnadsteknik från Aalto-universitetet. Under studietiden jobbade Cajus som ingenjör i byggprojekt där VVS och kyla ofta ingick. Hans intresse för energianvändning och livscykelkostnader (LCC) växte och blev fokus i den senare delen av studierna.

Cajus gjorde sitt examensarbete i vilket livscykelkostnader hos CO2- och NH3-baserade kylsystem analyserades, hos EKA med Jörgen Rogstam som handledare. I LCC-analysen användes data från befintliga ishallar och simulering av moderna kylsystemlösningar genomfördes. Resultaten genomgick känslighets- och scenarioanalyser, där man testade kvaliteten av använd input-data och de simulerade resultatens trovärdighet. Examensarbetet fick högsta betyg och har dessutom varit till nytta i praktiken för kommuner och andra som vill sänka kostnaden i sina ishallar.

Examensarbetet finns tillgängligt som PDF på Aalto-universitets bibliotek: LADDA NER

 

Cajus Grönqvist, projektingenjör.

Vintersportarenor.se / Energi & Kylanalys  I  info@ekanalys.se