Välkommen till en webbplats för dig som jobbar med ishallar och andra vintersportarenor! Här kan du ta del av det allra senaste inom teknik, drift, energieffektivisering och kompetensutveckling.

Publicerad 2015-12-21

Ännu ett koldioxidsystem på plats

När den nya Lakers-arenan byggdes 2010 valde man en traditionell ammoniakmaskin. Men i höst har även en koldioxidmaskin flyttat in i maskinrummet. Det blev lösningen när kylanläggningen till den intilliggande gamla ishallen behövde flyttas.

Vida Arena består av tre hallar som är sammanbyggda i en fastighet. Den nya delen består av den stora hallen med 5750 platser och en träningshall och den gamla delen utgörs av den ursprungliga Växjö Ishall. Vida Arena ligger i den expansiva Arenastaden och i samband med att ett nytt hotell skulle byggas behövde man flytta maskinrummet för Växjö Ishall.

Det var inte självklart att det skulle bli en ny maskin eller var maskinrummet skulle uppföras. Tommy Wesslund på Enerwex anlitades för att göra en bedömning av den gamla utrustningen för att se om den var värd att demontera och flyttas och för att undersöka alternativ och lösningar.

- Vi gjorde en statusbedömning och maskinerna visade sig vara i ganska gott skick. Men när vi tog in ett längre perspektiv i beräkningen visade det sig att nya maskiner blev ett mer ekonomiskt alternativ. Vi behövde en maskin som är energieffektiv och som kan klara krav från nya förordningar, berättar Tommy Wesslund.

Man såg också fördelar med att samla anläggningarna på ett ställe och den gamla maskinen skulle inte ha fått plats i den nya arenans maskinrum. Efter att ha inventerat behovet skrevs en teknisk rambeskrivning för upphandlingen. Slutligen accepterades ett anbud med ett koldioxidsystem.

- Kylsystem med koldioxid är mycket energieffektiva. Det går åt väldigt lite drivenergi att köra maskinen, man får ut väldigt bra temperatur på värmeåtervinningen och den är lätt att reglera. Maskinen kräver inte heller så stort utrymme. Dessutom är det ett naturligt köldmedium som inte förstör ozonlagret, berättar Tommy Wesslund.

Roger Johansson är driftsansvarig på Växjö Lakers och Vida Arena. Driftsansvaret omfattar tekniska system som kyla och ventilation liksom belysning och allmän fastighetsskötsel. Det nya CO2-aggregaget försörjer nu den gamla hallen, men det finns även kapacitet att avlasta nya arenan.

- Det är alldeles nyligen installerat, så vi har inga siffror ännu, men jag förväntar mig att få en låg driftskostnad. En stor skillnad som uppenbarar sig direkt är att aggregatet går så behagligt tyst och fint. Det stor skillnad mot de högljudda ammoniakaggregaten som står i samma utrymme, konstaterar Roger Johansson.

Koldioxid har mycket goda värmeåtervinningsegenskaper och i Växjö återvinns nu värme från det nya koldioxidaggregatet.

- Nu kan vi koppla från fjärrvärmen och köra på återvunnen värme i den gamla delen av arenan, vilket sparar pengar, säger Roger Johansson.

Än så länge är det bara tre hallar i Sverige som använder koldioxidtekniken, men intresset växer allteftersom tekniken blir känd. Tommy Wessman tror att CO2-tekniken kommer att växa när det gäller användning i ishallar.

- Du sparar energi både när du kyler och genom att du kan återvinna värmen, det är ju totalekonomiskt väldigt bra, betonar Tommy Wesslund. CO2 är ju det man använder till butikskyla idag och det är ungefär samma teknik att kyla korv som att kyla isbanor, säger han.

Hotellbygget och flytten av maskinrummet har även inneburit andra förändringar på Vida Arena. Flera system har fått flyttats och dras om, till exempel fjärrvärmekulvertar och övervakningssystem. Man har också passat på att göra en del andra förbättringar, till exempel har en ny snösmältningsgrop kommit på plats. Roger Johansson förväntar sig en enkel och säker drift med den nya anläggningen.

- Mitt jobb är att se till att allt funkar för utövarna och att besökarna har det trevligt och då är det bra att ha driftssäkra och lättskötta anläggningar, avslutar han.

 

 

Tommy Wesslund, Enerwex, och Roger Johansson, Växjö Lakers.

Vintersportarenor.se / Energi & Kylanalys  I  info@ekanalys.se