Välkommen till en webbplats för dig som jobbar med ishallar och andra vintersportarenor! Här kan du ta del av det allra senaste inom teknik, drift, energieffektivisering och kompetensutveckling.

Publicerad 2015-09-25

Fler väljer koldioxid i ishallar

Efter första säsongen med CO2-systemet i Gimo Ishall har intresset för tekniken kraftigt ökat. Vid de många studiebesöken har potentiella beställare övertygats om CO2-teknikens fördelar genom ägarens, Östhammars kommun, och driftspersonalens positiva återkoppling. Hårda fakta från Gimo Ishall visar på så låg dygnsenergianvändning som cirka 1600 kWh och att ishallen är självförsörjande vad gäller värme.

I Kanada har CO2 använts i ishallar sen 2010 och det finns idag 15-20 anläggningar i drift. Gimo Ishall blev landets första ishall med CO2-teknik och inför säsongen 2015/16 kommer ytterligare två CO2-system att vara i drift och eventuellt ytterligare ett senare under säsongen. De system som redan är i drift eller kommer att vara det inom kort finns i Vida Arena, Växjö och Testbovallen, Gävle. I Lödöseborgs ishall, Lilla Edet, kommer förhoppningsvis CO2-systemet i drift senare under säsongen. Flera andra projekt är under projektering eller upphandling så till nästa säsong kommer listan att kunna göras ännu längre.

I en ishall kan CO2-tekniken utföras på olika sätt, ett direkt system pumpar CO2 direkt i pisten – som i Gimo – medan ett indirekt system använder CO2 för att kyla en köldbärare som cirkuleras i ispisten likt traditionell ammoniakteknik. Det första alternativet är oftast intressant då en pist byggs ny eller renoveras och det senare när pisten inte behöver åtgärdas.

Att introducera ny teknik såsom CO2 är inte alltid oproblematiskt. Okunskap och revirtänkande skapar motstånd som kan träffa väldigt fel. I ett aktuellt fall har en entreprenör överklagat upphandlingen av ett CO2-system med motiveringen att det snedvrider konkurrensen och är diskriminerande att föreskriva CO2-teknik! Som tur är så delade inte Förvaltningsrätten den uppfattningen men tyvärr hjälper det inte ungdomarna på orten som nu inte får någon is i sin ishall till vintern!

Koldioxid, CO2, är det medium och den teknik som används i nästan alla livsmedelsbutiker som nyproduceras eller byggs om idag. I Europa finns omkring femtusen system i allt från små till stora livsmedelsbutiker. CO2 används även i tiotusentals läskkylare runt om i världen, bland annat av Coca Cola. Inom värmepumpar har det slagit igenom för småskalig tappvarmvattenvärmning och fram till idag har över sju miljoner system tillverkats – huvudsakligen i Japan.

Ishallar är en relativt liten marknad med stora installationer med lång livslängd. Därför har vi fram till nu inte sett samma explosionsartade genomslag av CO2-tekniken där. Men med det framgångsrika facit de första anläggningarna nu kan visa upp borde CO2-teknik fortsättningsvis vara det självklara valet för kommuner och föreningar som ska bygga nytt eller renovera.

Några av de generella fördelar som kan nämnas med CO2-tekniken är att det är ett naturligt och icke giftigt köldmedium, det är energieffektivt och har mycket bra värmeåtervinningsegenskaper. Dessutom är det platseffektivt med låga ljudnivåer, det finns god tillgång på serviceföretag och servicekostnaderna är låga. Listan kan göras lång men vi begränsar oss till dessa punkter för den här gången.

Vintersportarenor.se / Energi & Kylanalys  I  info@ekanalys.se